Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Arcadia Muizen
Iedere bezoeker van de site “Arcadia Muizen” aanvaardt het huishoudelijk reglement zoals hieronder beschreven. Bij niet naleving van het huishoudelijk reglement kan u de toegang tot Arcadia Muizen ontzegd worden.
1 De site is enkel toegankelijk na toestemming van Karsten of als er activiteiten plaatsvinden die op de facebookpagina “Arcadia Muizen” aangekondigd zijn.
2 Enkel de leden die geregistreerd staan als deelnemer aan de samentuin krijgen toegang tot het moestuingedeelte.
3 Het is verboden de dieren te voederen of plagen en vruchten of planten of plantendelen te plukken zonder schriftelijke toestemming van Karsten.
4 Laat geen sporen van je bezoek achter, neem je afval mee (100 meter stroomafwaarts staat een vuilnisbak).
5 Tussen 22h en 8h wordt je geacht fluisterstil te zijn
6 De uitbater kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen , schade of diefstal op de site.
7 Het is verboden je toegang te verschaffen tot de woningen van de dieren die op de site leven.
8 Poortjes en poorten steeds goed sluiten!
9Meld schade of onregelmatigheden onmiddellijk per sms naar 0497 82 66 43
10 Het staat iedere bezoeker vrij een vrijwillige bijdrage te leveren aan het project in de vorm van helpende handen op activiteiten die via de facebookgroep aangekondigd worden of door een financiëele bijdrage te leveren op het rekeningnummer BE51 9731 6543 6362.
11 Bijkomende regels specifiek voor de bivakzone:
-enkel te gebruiken tussen 15 mei en 15 september en na bevestiging van je reservatie per sms naar 0497 82 66 43
-maximum 3 tentjes tegelijk aanwezig, maximum 10 bivakeerders tegelijk aanwezig
-maximale verblijfsduur van 48 uur
-enkel vuur maken in de vuurkorf en de vuurkorf niet verplaatsen, vuur moet gedoofd zijn bij vertrek.
12 Geniet van je natuurbelevingsmomenten in Arcadia Muizen en zorg dat de mensen die na jou komen er minstens evenveel van kunnen genieten!

“Adopteer een fruitboom !”

CHbloesem

“Het beste moment om een boom te planten is 10 jaar geleden. Het op één na beste moment is nu.”

En bij Arcadia Muizen willen we graag ons steentje bijdragen met onder andere de aanleg van een hoogstamboomgaard. 

Onze boomgaard zal bestaan uit voornamelijk streekeigen en weinig voorkomende fruitsoorten. Afgelopen winter planten we reeds 15 Keuleman onderstammen met de bedoeling die in het voorjaar van 2018 over te enten. De komende winter zouden we graag nog eens 24 streekeigen fruitbomen bij aanplanten. bloesemke

Wie onze actie wil steunen kan dit door een bijdrage storten op rekeningnummer:

BE77 9731 8379 6442 BIC: ARSPBE22 van Arcadia Muizen-Velt Samentuin met als mededeling je naam + fruitboom

Voor 30 Euro krijg je het peter-/meterschap van een fruitboom toegewezen. Dit houdt in dat je naam bij de boom wordt aangebracht en je levenslang mag zeggen: die boom heb ik betaald, kijk maar het staat erbij vermeld! Je krijgt ook de kans om op de plantdag je boom zelf te planten. Meer info of boompjes reserveren doe je door een mailtje te sturen naar info.arcadiamuizen@velt.be