Allerlei dieren op de site

Op de site vind je zowel landbouwhuisdieren als passanten plaatselijke bewoners.
De grootste landbouwhuisdieren die hier hun vaste stek hebben zijn de ezels Oscar en Gilbert die hier hoofdzakelijk aan de buitenkant van de centrale boomgaard leven. De achterliggende gedachte hierbij is dat de ezels op deze manier de haag kunnen helpen snoeien, ze niet teveel gras eten en in beweging blijven. Ezels komen van nature voor in dorre streken en krijgen in onze regio vaak te veel eten wat tot hyperlipemie kan leiden (een vetkussen in de nek) wat op zijn beurt trombose of embolie kan veroorzaken.
De kippen die hier meestal vrij rondlopen zijn kippen van het ras Poule de Bresse: een zelfredzaam Frans dubbeldoelras (productie van vlees en eieren). Kenmerkend voor de Bresse kippen zijn de kleuren van de Franse vlag (rode kam en lellen, witte veren en blauwe poten).
De schapen die je soms in de boomgaard kan zien zijn van het ras Ardense Voskop: een oud Belgisch ras dat gekend staat om zijn zelfredzaamheid en zijn vlees waarvan de smaak naar wild neigt. Oorspronkelijk komt dit ras zoals de naam laat vermoeden uit de Ardennen, meer bepaalt de streek rond Sint-Hubert maar het werd in stand gehouden in de streek rond Bornem.

De kleinste landbouwhuisdieren op onze site zijn de honingbijen in onze bijenstand.  In eerste instantie kozen we voor carnica bijen die geselecteerd zijn op hun zachtaardigheid (lees: ze zijn wat minder steeklustig). In 2018 zullen we echter de koninginnen van onze bijenvolken vervangen door een standbevruchte zwarte koningin.We kozen voor deze bijen omwille van hun zachtaardigheid maar wensen je toch met aandrang vragen om je niet te dicht bij de bijenkasten te begeven.

De passanten die we op en rond de site voorkomen zijn:
Zoogdieren: bever, ree, haas, bosmuis, steenmarter, ….

FB_IMG_1495385941331

Vogels waaronder ooievaar, reiger, torenvalk, pimpelmees , zanglijster, buizerd, roodborst, grauwe klauwier,koolmees, staartmees,vink, zwarte kraai, roodborstje, koolmees, winterkoninkje, krakeend, wilde eend, kuifeend, waterhoen, meerkoet,…

IMG_2805

Allerlei grondbewoners zoals mollen, muizen, insectenlarven.
We proberen zoveel mogelijk verschillende vogels en insecten aan te trekken door hen woongelegenheden aan te bieden zoals een insectenhotel, een haag, een houtkant, een oever, een takkenril, nestgelegenheden, …

HOME