Zwarte populier

Onze zwarte populier die ook bekend staat als “de trots van de Dijlevallei” zie je in de noordelijke hoek van Arcadia Muizen en is een beschermd monument sinds 22 december 2016.

Dat deze boom erkend is als beschermd monument heeft is omwille van twee voorname redenen: hij is 1) genetisch uniek en 2) historisch waardevol.
1)Genetisch uniek is deze boom omdat de boomsoort zwarte populier de zeldzaamste boomsoort is, van de inheemse zwarte populieren zijn er tot nu toe maar 26 genetisch verschillende ondersoorten gekend bij het inbo (instituut voor natuur en bosonderzoek). Deze bomen kwamen sinds de laatste ijstijd massaal voor en vele rivieren hadden hun eigen variant.
2)Historisch waardevol is deze boom omdat hij al heel lang de grens van de verschillende percelen aangeeft. Een paaltje kan je makkelijk verzetten maar een boom niet en zo wist iedereen waar wiens eigendom begon of eindigde. De pachter van het perceel mocht de geknotte takken die boven zijn perceel groeiden gebruiken en de grondeigenaar was eigenaar van de stam. De perceelsgrens die onze zwarte populier afbakent is al te zien op de bekende Ferraris-kaart (1771-1778)!

In de loop der jaren zijn de meeste inheemse populieren verdwenen omdat de rivieren werden verlegd en ingedijkt en deze bomen plaats moesten ruimen voor andere bomen en gewassen die economisch waardevoller werden bevonden.
Het onderhoud van deze prachtige boom wordt opgevolgd en bekostigd door regionaal landschap rivierenland.
Omdat de boom meer dan 50 jaar niet geknot werd diende hij gefaseerd geknot te worden wat over 8 jaar gespreid werd. Met openmonumentendag 2019 hebben we dit uitgebreid gevierd!

Bij de laatste knotbeurt gingen er enkele takken naar de provinciale tuinbouwschool die deze inpootten om zo nieuwe maar genetisch identieke clonen van deze “trots van de Dijlevallei” te maken die op verschillende plaatsen zullen worden uitgeplant.

Meer info :


https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/132052
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/14951
https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/14376/bestanden/17065
In de pers:
https://rtv.be/artikels/oudste-zwarte-populier-dijlevallei-krijgt-snoeibeurt-a64612?page=4015
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190207_04159036
https://m.gva.be/cnt/dmf20190206_04156911

terug naar plattegrond