Streekeigen heggen

De streekeigen heg bestaat uit een selectie van bomen en struiken die samen een gelegde heg zullen vormen die zowel de bestuivende insecten van voedsel kan voorzien als vogelnestjes huisvesten en een omheining zal vormen die de schapen in de boomgaard te houdt.
Omdat alle 1125 haagplantjes op dezelfde dag arriveerden hebben we hulp ingeroepen van buren, vrienden, familie, vrienden, sympathisanten en slaagden we erin om het grootste deel op 1 dag te planten!


De “piepers” van de lokale JNM-afdeling staken ook de handen uit de mouwen en kunnen zien hoe de haagplantjes die ze als kind mee plantten in de loop van hun leven uitgroeien tot een prachtige heg!


Om van de haag een stevig en ondoordringbaar geheel te maken zullen de planten verschillende keren “gelegd” worden, dit is een oude techniek waarbij een boompje net niet helemaal wordt doorgekapt en neergelegd zodathet terug kan uitlopen en alle planten samen een grote wirwar van takken, bladeren en doornen kunnen vormen.


De heg wordt bestaat uit:
Eenstijlige meidoorn
Tweestijlige meidoorn
Sleedoorn
Haagbeuk
Rode Kornoelje
Spork
Gelderse Roos
Veldesdoorn
Bittere wilg
Kardinaalsmuts
Wilde lijsterbes
Europese vogelkers
Gewone vlier
Hondsroos

terug naar plattegrond