Kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen zijn individueel kleine elementen in het landschap met een natuurwetenschappelijke, visuele en/of cultuurhistorische waarde en zo hebben we er verschillende op en rond onze site. Centraal staat onze hoogstamboomgaard met streekeigen rassen op geënt, daarrond staat een heg met streekeigen bomen en struiken die in 2017 aangeplant werd en in 2022 voor het eerst zal gelegd worden. Heggen leggen is knotwiljvssceen eeuwenoude in onbruik geraakte techniek om een heg tot een ondoordringbaar natuurlijke veekering om te vormen. Aan de buitenkant van de boomgaard vinden in het uiterste noorden van de site de geknotte zwarte populier, deze boom is de eerste boom in Mechelen die erkend houtig erfgoed is omwille van zijn historische en genetische waarde. Historisch is deze boom zeer bijzonder omdat deze reeds vermeld staat op de ferrariskaart (ongeveer 300 jaar geleden opgesteld) en dienst doet als hoekboom. Een hoekboom werd gezet om de grens van een perceel aan te geven omdat een boom niet zo makkelijk kan verplaatst worden als een paaltje. De zwarte populier wordt momenteel hersteld in zijn oorspronkelijke functie als knotboom wegens achterstallig onderhoud. Dit gebeurd gespreid over vele jaren. In de winter 2018/2019 zou hij terug op zijn oorspronkelijke knot moeten komen te staan. Genetisch is deze boom erg waardevol omdat de Europese zwarte populier de meest zeldzame en bedreigde inheemse boomsoort in vlaanderen, er zijn 400 bomen gekend maar genetisch zijn het er maar 26 verschillende. Deze is genetisch uniek en het laatste overgebleven exemplaar in de Dijlevallei. Aan de oostkant van het perceel zie je de coupure, dit is een afgesneden dijlemeander. Op de westkant staan er 5 oude knotwilgen die we ook in de winter van 2018/2019 terug op hun oorspronkelijke knot hopen te krijgen. Aan de zuidkant ligt de dijledijk die in de jaren 70 van de vorige eeuw werd aangelegd en samen met de werkzaamheden in functie van het sigmaplan onze site beschermd bij springtij.

HOME