Huishoudelijk reglement en bereikbaarheid Arcadia Muizen

Iedere bezoeker van de site “Arcadia Muizen” aanvaardt het huishoudelijk reglement zoals hieronder beschreven. Bij niet naleving van het huishoudelijk reglement kan u de toegang tot Arcadia Muizen ontzegd worden.

 

1)  Het terrein is enkel toegankelijk na toestemming van Karsten of als er activiteiten plaatsvinden die op de facebookpagina “Arcadia Muizen” aangekondigd zijn.

2)  Enkel de leden die geregistreerd staan als deelnemer aan de samentuin krijgen toegang tot het moestuingedeelte.

3)  Het is verboden de dieren te voederen of plagen en vruchten of planten of plantendelen te plukken zonder schriftelijke toestemming van Karsten.

4)  Laat geen sporen van je bezoek achter, neem je afval mee (100 meter stroomafwaarts staat een vuilnisbak).

5)  Tussen 22u en 8u wordt je geacht fluisterstil te zijn!

6)   De uitbater kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen ,   schade of diefstal op de site.

7)  Het is verboden je toegang te verschaffen tot de woningen van de dieren die op de site leven.

8)  Poortjes en poorten steeds goed sluiten!

9)  Meld schade of onregelmatigheden onmiddellijk per sms naar 0497 82 66 43

10)  Het staat iedere bezoeker vrij een vrijwillige bijdrage te leveren aan het project in de vorm van helpende handen op activiteiten die via de facebookgroep aangekondigd worden of door een financiëele bijdrage te leveren op het rekeningnummer BE77973183796442.

11)  Bijkomende regels specifiek voor de bivakzone:     

 -enkel te gebruiken tussen 15 mei en 15 september en na bevestiging van je reservatie per sms naar 0497 82 66 43 (Karsten)
-maximum 3 tentjes tegelijk aanwezig, maximum 10 bivakeerders tegelijk aanwezig
-maximale verblijfsduur van 48 uur
-enkel vuur maken in de vuurkorf en de vuurkorf niet verplaatsen, vuur moet gedoofd zijn bij vertrek.

12)  Geniet van je natuurbelevingsmomenten in Arcadia Muizen en zorg dat de   mensen die na jou komen er minstens evenveel van kunnen genieten!

Arcadia Muizen is enkel toegankelijk te voet of met de fiets. Je vindt ons hier.

Home