Huishoudelijk reglement Arcadia Muizen

arcadiaplan
Arcadia is enkel bereikbaar met de fiets of te voet.

Iedere bezoeker van de site “Arcadia Muizen”  aanvaardt het huishoudelijk reglement zoals hieronder beschreven. Bij niet naleving van het huishoudelijk reglement kan u de toegang tot Arcadia Muizen ontzegd worden.
-1-De site is enkel toegankelijk na toestemming van Karsten of als er activiteiten plaatsvinden die op de facebookpagina “Arcadia Muizen” aangekondigd zijn.
-2-Enkel de leden die geregistreerd staan als deelnemer aan de samentuin krijgen toegang tot het moestuingedeelte.
-3-Het is verboden de dieren te voederen of plagen en  vruchten of planten of plantendelen te plukken zonder toestemming van Karsten.
-4-Laat geen sporen van je bezoek achter, neem je afval mee (150 meter stroomafwaarts staat een vuilnisbak).
-5-Tussen 22h en 8h wordt je geacht fluisterstil te zijn
-6-De uitbater kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen , schade of diefstal op de site.
-7-Het is verboden je toegang te verschaffen tot de woningen van de dieren die op de site leven.
-8-Poortjes en poorten steeds goed sluiten!
-9-Meld schade of onregelmatigheden onmiddellijk per sms naar 0497 82 66 43 (Karsten)
-10-Het staat iedere bezoeker vrij een vrijwillige bijdrage te leveren aan het project in de vorm van helpende handen op activiteiten die via de facebookgroep aangekondigd worden of door een bijdrage in natura te leveren (planten, zaden, werkgerief, hulpstoffen,… In samenspraak met Karsten)

Geniet van je natuurbelevingsmomenten in Arcadia Muizen en zorg dat de mensen die na jou komen er minstens evenveel van kunnen genieten!