Permacultuurproject

Het permacultuurproject bestaat uit drie componenten.

Enerzijds hebben we de samentuin waar een groep mensen gedurende een kalenderjaar tracht plantaardig voedsel te produceren volgens de principes van de permacultuur.

Deze teelttechnieken zijn gebaseerd op de wisselwerkingen die we ook zien in de vrije natuur. Het Hügelbed bijvoorbeeld:

Anderzijds hebben we de boomgaard met streekeigen en zeldzaam geworden rassen hoogstamfruit die omhaagd is met streekeigen bomen en struiken.

En tot slot hebben we de houtkanten die we laten evolueren naar een voedselbosrand. Een voedselbos is een nabootsing van de bosrand en bestaat uit een boomlaag, een struiklaag en een kruidlaag, aangevuld met bodembedekkers, klimplanten, wortelgewassen en schimmels. Ook hier baseerden we ons bij de aanplant op de interacties zoals ze zich voordoen in de vrije natuur.

HOME