Bomen en struiken

Bomen en struiken:

Schietwilg Salix Alba

Inheemse zwarte populier Popula nigra

Zwarte Els

Zomereik

Zoete kers

Canadese populieren (gekapt in 2017)

Meidoorn

Hondsroos

Vlier

Wilde braam

Nieuwe aanplant in 2017

Aangeplante heg:

Eénstijlige meidoorn Crataegus monogyna

Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata

Sleedoorn Prunus spinosa

Haagbeuk Carpinus betulus

Rode kornoelje Cornus sanguinea

Spork Rhamus frangula

Gelderse roos Viburnum opulus 

Veldesdoorn Acer campestre

Bittere wilg Salix purpurea

Kardinaalsmuts Euonymous europaeus

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia

Europese vogelkers Prunus padus

Gewone vlier Sambucus nigra

Hondsroos Rosa canina

Aanvulling bestaande houtkant:

Zoete kers Prunus avium

Winterlinde Tilia cordata

Gewone es Fraxinus excelsior

Hazelaar Corylus avellana

Fruit

Hoogstam appelonderstammen “Keuleman”

Zwarte bes Ribes nigrum

Aalbes Ribes rubrum

Zomerframboos

Doornloze braam “Lochness”