Hotelgasten te Muizen

Sinds enkele maanden staat het insectenhotel er te pronken en al heel wat gasten hebben er ingecheckt. De gehoornde metselbij als de Rosse metselbij hebben al heel wat buisjes dichtgemetseld.

De weide staat vol boterbloem en nog enkele paardenbloemen waar veel insecten stuifmeel snoepen en nectar gaan halen. Een drukte van jewelste.

Bloemrijke bermen zijn een noodzaak om al die bestuivende insecten van eten te voorzien. Zonder bloemen, geen insecten, zonder insecten geen vogels enzoverder.